search

בדק בית

בדק בית נדל"ן

בדק בית בזמן עסקת נדל"ן

בבואנו לעשות עסקת נדל"ן אנו נעזרים לעתים במתווך או בעורך דין שמייצג אותנו במהלך ניהול המו"מ וחתימה על החוזים. עורך דין יכול לסייע, מלבד בצד החוזי, גם בצד הקנייני של העסקה- כלומר לוודא שאין כל חזקה משפטית על הבית או הגבלות כגון משכנתאות, עיקולים, זכויות שימוש וכו' וכן הוא יכול לעזור בבדיקת הרישויים והאישורים הדרושים לרכישה בטוחה של הנכס: אישורי העירייה, הועדה המקומית לתכנון ובניה ואגף ההנדסה.

כל זאת טוב ויפה, אך הצד בעסקה שאנו נוטים לעתים להזניח הוא הצד הפיסי ואולי הבסיסי ביותר בביצוע הרכישה: בדיקת תקינות המבנה, בטיחותו ואיכות הבניה. בין אם מדובר ברכישת דירה חדשה או דירה יד שניה- וכך גם בנוגע לכל מבנה אחר, ציבורי או פרטי- ישנה חשיבות עצומה לבדיקת המבנה הפיסי לפני חתימה על החוזה.

מדוע להזמין בדק בית לפני ביצוע העסקה?

בדק בית בזמן עסקת נדל"ן מאפשר לנו לקבל מידע מפורט ואמין, מצד שלישי שאינו בעל אינטרס בנכס, לגבי המבנה שאנו עומדים לרכוש. במהלך בדק הבית מאותרים כל ליקויי הבניה בנכס, בעיות הבטיחות, חריגה מתקנות הבניה, שימוש בחומרים שונים מבמפרט ועוד. מידע מפורט זה יכול לשמש אותנו בשעת ביצוע העסקה. אם מתגלים במהלך בדק הבית ליקויי בניה מבניים או אסתטיים, ניתן לדרוש מהקבלן את ביצוע התיקונים. אם מדובר בליקוי אסתטי שאינו מפריע לנו אפשר לוותר על התיקון או לערוך משא ומתן על פיצוי כספי, אך אם מדובר בליקוי משמעותי- בשלד, במערכת המים או החשמל, בחיפויים, באיטום או בכל חלק אחר- כדאי לדרוש את תיקון הליקוי. כך ניתן להכנס לבית בתחושת בטחון, מבלי לוותר על איכות החיים ולהסתכן בנזק מצטבר. אפשרות נוספת היא לבצע את התיקון בעצמנו אך לדרוש פיצוי כספי. אם מדובר בליקוי משמעותית שתיקונו דורש דחיית הכניסה לנכס, לאחר שכבר נקבעה, אפשר לדרוש פיצוי גם עבור פרק זמן זה.

חוות הדעת של מהנדס הבניין שעורך את בדק הבית כוללת גם מחיר משוער לתיקון הליקויים שנמצאו. תוכלו להסתמך על דו"ח המהנדס בבואכם לדרוש את המגיע לכם.

אחריות הקבלן

חשוב לדעת שאחריות הקבלן אינה מוגבלת במועד הכניסה לדירה והיא נמשכת מספר שנים, בהתאם לסוג הליקוי. למרות זאת, מומלץ להזמין בדק בית לפני ביצוע העסקה. כך ניתן לדרוש את התיקון או או לערוך משא ומתן על סכום הפיצוי לפני ביצוע התשלום והחתימה על החוזים, כשהקבלן נתון בעמדה בעייתית ומעוניין לרצות אתכם, הרוכשים. התחייבותו לתיקונים או לפיצוי ניתנת במעמד עורך דין ורצוי כמובן לדרוש אותה בכתב יחד עם שאר החוזים הנחתמים.

הצגת רשימת הליקויים לפני הקבלן עוד בשלב החתימה תמנע קשיים עתידיים, לא תצטרכו לרדוף אחרי הקבלן או לשכנע אותו בצדקתכם. זאת בלי להזכיר מקרים בהם הדרך היחידה להשגת הפיצוי היא הגשת תביעה לבית משפט, שזה כידוע סיפור לא פשוט. חלק מהקבלנים ינסו להציג מסמכים ואישורים מטעמם או מטעם חברה ששכרו, אך לא תוכלו לדעת עד כמה המסמכים אובייקטיבים ואמינים, כיוון שמדובר בבדק מטעם הקבלן. כאשר אתם לוקחים חברת בדק בית מטעמכם היא תדאג להציג לכם דו"ח מלא, מעמיק ואמין לגבי הדירה שאתם עומדים לרכוש, וכידוע: ידע הוא כוח.

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף