search

בדק בית

סדקים ופיצוצים במבנה

סדקים במבנה

בדק בית - סדקים ופיצוצים במבנה

ביטוי רחב נוסף אותו רבים מכירים ונגלה הוא לעין לרוב הם הסדקים ופיצוצים במבנה. סדקים אלו מהווים חלק מתהליך של זחילת החומר (דפורמציה) המביאים לפגיעה בתפקוד המבנה ואף להגיע לחלקים אשר נושאים את המבנה. הסיבה הבולטת להיווצרות של סדקים היא אי עמידה במצבים של המבנה בו הוא חווה תנועתיות במסגרת תופעה תרמו-מכנית.

היווצרות של סדקים קורת לא פעם בשל מספר תופעות במבנים. בין היתר מדובר על מקרים של חוסר הלימה בכל הקשור לעמוסים אנכיים, עומסים אופקיים, שינויים תרמיים של חומרי המבנה, תופעות של התכווצות וזחילה, שקיעה של יסודות, עומסים הלוחצים על חלקים שלהם אין היכולת לשאת במשקל ועוד.

את היווצרות הסדקים ניתן יהיה להבחין לרוב במקומות נקודתיים כמו בתקרות וגגות של מבנה, בתפרים בין רכיבים נושאים ובלתי נושאים בשלד של המבנה, כמו: קורות בטון, עמודים, חגורת בטון ותקרת בטון. כמו כן, ניתן לא פעם להבחין בהיווצרות סדקים גם בגדר בטון עצמה.

מניעה וצמצום של היווצרות סדקים במבנה ניתן לעשות בראש ובראשונה על ידי תכנון והתאמת המבנה ליכולת החומרים והשוני אותו הם חווים עם השנים. ביטוי לאופי התנהגות אותם חומרים מצוין כמובן בתקנים רבים ובמקרים בהם יתוכנן המבנה על פי אותם תקנים יש והסיכוי לסדקים יהיה נמוך. הימנעות נוספת מסדקים תקרה כמובן במסגרת של אנשי מקצוע אשר ידעו ללמוד מטעויות עבר ויתנו מקום רב לניסיון שצברו גם במיוחד כשמדובר בניסיון שכשל.

כיום אנשי המקצוע בתחום נתקלים מספר סוגים של סדקים הקיימים במבנים:

-       סדקים יציבים: אלו סדקים בגודל ועובי קבוע המגיעים למידה הסופית שלהם מספר חודשים לאחר עבודת הטיוח. סדקים אלו מופיעים לרוב בשל בנייה לא נכונה ושימוש של חומרים לא מתאמים מבחינת חוזק, גמישות, התרחבות והרכב.

-       סדקים נימיים: אלו סדקים המסוגלים לחצות את כל עוביו של הקיר גם אם אין רואים זאת בעין. סדקים נימיים מופיעים בבלוקים וביציקות בטון.

-       סדקי שערה: סדקים אלו קיימים לרוב על גבי שכבת הטיח בלבד ואינם חוצים את הקיר. סדקים אלו מופיעים בשל ביצוע לקוי של עבודת הטייח – הכנה לקויה של התשתית, ערבוב לא נכון של תערובת ויחסי תערובת לא מתאימים. הבעיה הבולטת בסדקים אלו היא בכך שמאפשרים הם מעבר של רטיבות משכבת הטיח אל הקיר עצמו.

-       סדקים קונסטרוקטיביים: סדקים אלו נוצרים בהיעדר קשר בין הבטון לבלוקים. את הסדקים ניתן לתקן על ידי מילוי הסדקים בחומר גמיש והוספה של רשת חיזוק.

-       תפרי התפשטות: אלו הם תפרים המתוכננים מראש בעת הבנייה. לעין הלא מקצועית יהיה הדבר כמובן משול לסדק. תפרים אלו מהווים פער מתוכנן בין שני חלקים מבנים.

-       סדקי גזירה: מופעים בצורה עקלקלה על קירות המונחים על קרקע לא יציבה.

 

 

 

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף