search

בדק בית

בדיקת בית

בדיקת בית לפני קנייה

בדיקת בית חדש

בדיקת בית יד שנייה או בית חדש לפני קנייה

בדק בית – בדיקת בית

אחד מהאירועים היותר מרגשים בחיינו הבוגרים היא רכישה של בית חדש. דבר המסמל עבור רבים מאיתנו התקדמות ואיתנות כלכלית מסוימת שבעבורה עמלנו שנים רבות. ברכישה של דירה, למול ההתרגשות הרבה העוטפת אותנו, יש וחשוב לשים לב ולתת את הדעת אודות אלמנטים הנוגעים לאיכות הדירה. קיימים סיבות רבות אשר בגללן יש וקיימים ליקויים בבית אותו רכשנו.

על בסיסו של חוק המכר דירות כל אדם אשר רוכש בית ורוצה הוא להודיע לקבלן אודות ליקויים בדירה החדשה יש ומחויב הוא לעשות זאת בכתב ובאופן המיידי ביותר. את ההודעה בכתב יש להעביר לקבלן בתוך שנה ואם לא יאבד רוכש הדירה את זכויותיו.

למול אותו חוק מחייב של קוני הדירה יש ומומלץ בהזמנה של שירות בדק בית זאת עוד לפני רכישת הדירה עצמה. לאלו אשר לא דאגו לרכישת שירותי בדק בית אף לפני רכישת הדירה יש ומומלץ לביצוע הזמנה זו כמה שיותר מהר.

את בדק הבית מבצעות חברות הנדסיות, דוגמת חברת "בדק בית", המתמחות באיתור ליקויים במגוון רחב של נושאים הקשורים לבנייה. תהליך של בדק בית שם לעצמו למטרה ומיועד הוא בגילוי מרבי של כל הליקויים אלו, הגלויים ובמיוחד אלו הנסתרים מין העין. התהליך עצמו מתנהל על ידי אנשי מקצוע אשר הוסמכו לכך. אלו מכינים דו"ח מפורט המכיל חוות דעת הנדסית המגובה באסמכתות, תצהירים, הוראות לתיקון והערכה כספית.

הדבר הבולט ביותר בתהליך זה הוא החיסכון הכספי הרב. הזמנה של בדק בית כרוכה היא בעצמה בהוצאה כספית נוספת, אך מהווה היא מקור מהימן וכדאי למול חסכון בהוצאות עתידיות בעבור תיקון ליקויים שלא ידענו עליהם. היכולת של בדק בית למצוא כל ליקוי, גם אם הוא מסתתר לו בשלב מוקדם, מביאה את הלקוחות לדרוש בתיקון אותם ליקויים מהקבלן אשר מחויב בפרק זמן של שנה ויותר לשאת באחריות. פניה של לקוח אל הקבלן ברצון ובדרישה לתיקון הליקויים מקבלת ערך רב ומקצועי יותר כשהדבר נעשה על ידי אנשי מקצוע המכירים את תחום הנדסת הבניין מקרוב ולא כמו בדרישה עצמאית של הלקוח עצמו למול הקבלן.

את העלות לבדק הבית הנחוץ לכם יש כמובן לברר ביתר שאת. קיימים כיום בשוק חברות רבות המעניקות שירות רחב זה. בדק בית משתנה הוא ומחירו מגוון ורחב וזאת על פי הדרישה לבדיקה ובגודל המבנה. באופן טבעי, בדק בית הדורש בדיקה של שטח רחב יותר וחללים רבים יותר תהה היא בהוצאה גדולה יותר למול בדק בית של דירה קטנה יותר. המלצות של אלו העוסקים בתחום זה דוגמת שמאי מקרקעין, מהנדסי בניין, אדריכלים, עורכי דין ועוד יעניקו לכם את היכולת להעריך פחות או יותר מהו השווי האמיתי בעבור בדק הבית לנכס אותו רכשתם או שאתם מתכוונים לרכוש. 

 

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף