search

בדק בית

ליקויי בניה

בדק בית – ליקויי בנייה

לא פעם במבט שלנו בעין לא מקצועית על מבנים יביא אותנו להסיק שקיימים במבנים אלו ליקויי בנייה רבים ומגוונים הדורשים מענה. בחלק מהמקרים ליקויי הבנייה שנראה בעין דורשים הם מענה מיידי ומהווים הם בעצם סכנה בטיחותית שיש לתת עליה את הדעת. ליקויי בנייה אחרים הינם כאלו שיכולים להוות בעיה ברמה האסתטית.

הגדרת ליקויי בנייה היא כזו בה קיימת חוסר הלימה בין תכנון וביצוע של עבודות בנייה ושיפוץ שנקבעו בחוזה מחייב תחת התקנים הנהוגים בחוק למול הבנייה והשיפוץ אשר נעשו בפועל. לא פעם נוצר אותו פער בין מה שהובטח ללקוח ונכתב בצורה ברורה בחוזה מחייב לבין מה שביצע הקבלן או איש המקצוע בפועל. אותם פערים לרוב באים לידי ביטוי בליקויי בנייה שחוסר תשומת לב אליהם עלולה להביא בעתיד להוצאות תיקון רבות ממון.

את ליקויי הבנייה ניתן לצפות ולפגוש במקרים של רכישת דירה חדשה, רכישת דירה יד שנייה, במסגרת קבלת דירה מקבלן, במבנים בהם לא נעשה שימוש שנים רבות, במסגרות בהן קיימת הזנחה בתחזוקה השוטפת, במבנים אשר חוו פגיעה חיצונית קשה ועוד.

מציאה של ליקויי בנייה בצורה מקצועית ויסודית ניתן לערוך במסגרת שירות של בדק בית. בדיקה הנעשית לרוב לפני רכישת נכס, כשבסופה ניתן להעריך בביטחון רב יותר באם רכישת אותו נכס הינה כדאית ומתאפשרת.

בעבור אלו העוסקים בבדק בית ובכך נתקלים הם בליקויי בנייה יש וניתן לחלק אותם למספר קטגוריות.

-       ליקויי בנייה בשלד המבנה: כל ליקוי בנייה בשלד המבנה נחשב באופן טבעי למשמעותי עד מאוד ברמה הבטיחותית של המבנה. לא פעם יתגלו אף ליקויים בלתי הפיכים אשר ידרשו במקרים אלו סגירה של המבנה ואף הריסתו. שלד מבנה בעל ליקויי בנייה עשוי בסופו של תהליך לגרום לאי יציבות המבנה ובמקרי קיצון אף להתמוטטות המבנה. ביטוי חזותי לליקוי השלד ניתן יהיה לקבל גם באמצעות סדקים עבים ובולטים, נשירה של חיפויי קירות, מדרגות שנעקרו, סטייה של קיר תומך, מעקים שנפגעו ועוד.

-       ליקויי בנייה המביאים לנזקים ברכיבים בלי נושאים של שלד המבנה: קטגוריה זו כוללת בתוכה ליקויי בנייה בדמות סדקים ורטיבות. הסדקים נוצרים לרוב בשל שבירה של רכיבי החומר במבנה. לרוב נראה אותם בתקרות נמוכות, על קירות, מחיצות, בתפרים בין רכיבים. אלו סדקים שאין הם מהווים סמן לפגיעה בשלד המבנה. רובם מהווים פגיעה במראה המבנה ובהמשך עלולים להביא לרטיבות. זו עצמה גורמת לגידולן של פטריות ועובש, להתרופפות ציפויים, פגיעה בשלמות המעטפת ובחומרי בידוד וכמובן פגיעה במראה האסתטי של הנכס.

-       ליקויי בנייה הפוגעים באיכות חיי הדיירים: ליקויים הבאים לידי ביטוי בחוסר התאמה במידות חלקי המבנה (חדרים קטנים מידי, עבירות בעייתית ועוד), רטיבות ונזילות במוקדים בולטים, פגמים תרמיים ואקוסטיים, ליקויי בנייה באספקת מים, אוורור וניקוז.

-       ליקויי בנייה בטיחותיים: בקטגוריה זו נמנים ליקויי בנייה הקשורים בחדר הביטחון (ממ"ד או ממ"ק), במדרגות בתוך הבית ואף מחוצה להן, ליקויי בנייה במעקים, במערכות המונעות היווצרות אש ועשן, סטיות מתקנות המוגדרות בחוק ועוד.

-       ליקויי בנייה אסתטיים: ליקויי בנייה הנחשבים קלים יותר ולא דורשים פתרון בהול ומיידי. בין היתר כוללים טייח לא מיושר, גימורי צבע לא מושלמים, סדקים ונימים על הקירות, סטיות אופקיות ואנכיות של ציפויים וחיפויים.

 

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף