search

שירותים

פיקוח וליויי צמוד | ביקורת מבנים | ליקויי בניה

אחד האתגרים המורכבים בהם נעמוד בחיינו יהיו כאשר נרצה בבניית בית חדש עבורנו ועבור יקירנו. כניסה לבית חדש, כזה הנבנה ממש מין היסוד מצריך מאיתנו תעצומות נפש רבות . במסגרת אותו פרויקט יידרש מאיתנו לעבוד מול גורמים רבים ושונים ובהם נצטרך לא פעם לתת את הטון ולעמוד על שלנו. היכולת לעשות כך אין היא תמיד אפשרית, זאת לא פעם ממשום חוסר יכולתנו להבין ולהעמיק אודות נושאים מסוימים הקשורים בבנייה.

למול אותו חלל רחב אשר רבים מתמודדים מולו קיימים כיום חברות רבות, דוגמת חברת בדק בית, בה מעניקים הם שירותים רחבים של בדק בית ופיקוח וליווי צמוד של תהליך רכישת הדירה, בדיקה שלה במהלך הבנייה וליווי של שנה אחרי במסגרת בה ניתן בזיהוי ליקויים ובדרישה של תיקונים מהקבלן.

רבים כיום עושים בחכמה ומשתמשים בשירותים אשר חברת בדק בית מציעה. במסגרת החברה קיים צוות רחב של אנשי מקצוע מתחום הנדסת הבניין, בתחום המשפטי ובתחומים נוספים אחרים אשר ביכולתם להוות חוט מקשר ומפקח בכל תהליך רכישת הדירה וכל המשתמע מכך.

במסגרת חברת בדק בית ניתנת אפשרות ללקוחות החברה ליהנות משירותי קצה מגוונים בהם ילוו אותם בכל התהליך אנשי מקצוע רבים. אלו יכוונו אותם בנפתוליה הרבים של תחום הבנייה. במסגרת אותו פיקוח ולווי צמוד נותנת החברה מענה מהיר אודות כל התפתחות בשלבי בניית הבית, עמידה בלוח זמנים, קשיים שמתגלים לאורך בניית הפרויקט, עדכון בענייני כספים שיש לשלם, עמידה מול רשויות ומתן מענה לכל פלונטר אחר אשר צץ במסגרת אותה זמן.

המסגרת החשובה ביותר של אותו פיקוח וליווי צמוד הוא כמובן במתן שירות רחב של בדק בית עבור המבנה החדש. מבנים אלו, שעל פניו אמורים הם להיות נטולים מליקויי בנייה, יש ולא פעם הופכים בשל תהליך עבודה כושל ולא מקצועי לכאלו שיש לתת עליהם את הדעת. למול הלקוח הלהוט כבר בכניסה לדירה החדשה נמצאים אנשי בדק בית עם אצבע על הדופק ובודקים ביסודיות רבה את כל הנדרש במסגרת תפקידם בכדי להיווכח שאין מצויים במבנה ליקויי בנייה נסתרים או כאלו שיתפתחו להם בשנים הקרובות.

יש פעמים רבות ואת הפיקוח והלווי הצמוד אותו הזמנו על ידי חברה חיצונית דוגמת בדק בית מביא את הקבלנים לפעול בצורה אחראית יותר למול סיטואציה בה לא היה קיים אותו פיקוח חיצוני. יכולת ההשפעה של בדק בית היא בנוכחות אנשי מקצוע ראשונים מהמעלה בתחום הנדסת הבניין שלהם יכולת להשפיע בצורה ישירה ועקיפה וביכולתם לדרוש מקבלן כזה או אחר לעמוד בסטנדרטים המחמירים הקיימים כיום בתחום, זה וכמובן במילוי בפועל של ביצוע הפעולות עליהם התחייב בחוזה כתוב וחתום.

 
לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף