search

בדק בית

אקוסטיקה

אקוסטיקה

 

ביתכם סובל מליקוי אקוסטי? יש לכם כתובת- בדק בית 10

 

בדק בית – אקוסטיקה

אחד מליקויי הבנייה שיש לתת עליהם את הדעת הוא נושא האקוסטיקה במבנים. במסגרת בדק בית הנעשה למבנים רבים, ישנה כמובן התייחסות לאקוסטיקה של המבנה, זאת על מנת למנוע בעתיד פגיעה בדיירים עצמם ובתפקודם היומיומי. בדיקה אקוסטית של בדק בית לא רק שתתאר בצורה מקיפה את בעיות הרעש במבנה, אלא אף תציע במסגרתה את הפתרונות הניתנים ליישום על מנת לצמצמם ואף להעלים כל בעיית אקוסטיקה הקיימת במבנה.

בדיקה אקוסטית במבנה כוללת בתוכה בעצם בדיקה של מפלס הרעש. בדיקה זו נעשית על ידי מהנדס המומחה לליקויי אקוסטיקה. את הבדיקה עורך אותו מהנדס על ידי מד רעש בכל החדרים המשמשים למגורים ולשהייה ממושכת. מיקום הבדיקה בתוך כל חלל חייב להיעשות במרכז החדר, במרחק של מטר אחד לפחות מכל הקירות וגבוה מרבי של מטר וחצי מעל הרצפה. בזמן הבדיקה על החלונות להיות פתוחים ופונים כלפי חוץ, זאת והדלתות וחלונות פנימיים נשארים סגורים. מדידה נוספת נעשית אף עם חלונות ודלתות חיצוניים סגורים גם הם.

הבדיקה האקוסטית כוללת בעצם בחינה של רעש קול הנישא באוויר וזהו הרעש המתפזר באוויר המצוי במבנים. כמו כן כוללת הבדיקה בחינה של רעש מבני (קול הולם) הכולל רעש המתפזר באמצעות אלמנטים מסוימים במבנה עצמו. בבדיקה אקוסטית נשאף לרעש רצוי של 45 דציבלים. מד רעש המראה על מדידה של 85 דציבלים נחשב למסוכן.

בדיקות אקוסטיות של מבנים מגובות כמובן בתקנים וחוקים אשר על בסיסם ניתן להכיל ולדרוש במענה לבעיה אקוסטית באם קיימת כזו.

תקן 1004 חלק 1: תקן זה מתייחס לבידוד אקוסטי במבני מגורים, זאת על ידי הגדרות של קירות ותקרות, דרישות מחייבות לבידוד בין דירות, בין חללים בתוך כל דירה ובידוד בין חדר המדרגות לדירות עצמן ואף בידוד מחלל מרעיש דוגמת חדר מכונות באם קיים כזה.

תקן ישראלי 985: מתייחס לבדיקה של רכיבים פנימיים בתוך דירה. תקן זה נותן את הדעת אודות היכולת לצמצם מעבר של קול בין חללים וזאת בתיאור תקנים המגדירים גדלים של אלמנטים מבודדים דוגמת קירות, ריצוף, חלונות ועוד.

תקן ישראלי 1034: תקן המתייחס ומגדיר אודות מדידת בידוד קול במבנים ושל אלמנטים בתוך המבנים.

החוק למניעת מפגעים: קובע בצורה ברורה על האיסור לגרימת רעש חזק ובלתי סביר. היכולת להגדיר מהו רעש חזק ובלתי סביר בא לידי ביטוי בתקנות למניעת מפגעים המגדירים זאת כרעש ביום הנמשך מעל 9 שעות ועולה על 50 דציבלים, רעש ביום הנמשך מעל 3 שעות ועולה על 55 דציבלים, רעש בלילה הנמשך מעל שעה ועולה על 60 דציבלים, רעש בלילה הנמשך מעל לחצי שעה ועולה על 35 דציבלים ורעש הנגרם בשל פיצוץ עד ל-3 פעמים בשבוע ולא עולה מעל ל-109 דציבלים. כמו כן קובעות אותן תקנות אודות איסורים לגבי פעולות העלולות לגרום לרעש חזק וזאת בהתייחסות לשעות היום והליל, רעש צופרים, שיפוצים, מערכות אזעקה, מזגנים ועוד.

 

 

לקבלת הצעת מחיר:
שם מלא:
שם חברה:
טלפון/נייד:
דוא''ל:
סטודיו אדי גרף